Privacy voorwaarden

Praktijk Manon

Kamer van Koophandel:  74356836

www.manondegroot.nl

Manon de Groot

Kunstzinnig Therapeut en Coach, in de beeldende richting

praktijkmanondegroot@gmail.com

06 – 43 89 79 79


Praktijk Manon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.manondegroot.nl, 06 – 43 89 79 79

Manon is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Manon. Zij is te bereiken via praktijkmanondegroot@gmail.com

Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk Manon neemt de privacy van je persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonsgegevens gebruik ik alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me daarbij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens, indien zelf opgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuws, het leveren van diensten en informatie en online producten en andere gewenste relevante informatie.

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere verbetering van de dienstverlening van Kunstzinnig Gezond. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Praktijk Manon. Ik zie het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen.

Deze privacy policy is van toepassing op de diensten en de website van www.manondegroot.nl. Door gebruik te maken van deze website en de diensten accepteer je onze privacy policy.

Verwerking van je persoonsgegevens

Wanneer je gebruikt maakt van mijn diensten verwerk ik de persoonsgegevens die je me zelf aanlevert. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoongegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres

Vertrouwelijke persoonsgegevens

Wanneer je een therapeutisch traject bij Praktijk Manon volgt verwerk ik gegevens over je gezondheid en het verloop van het behandelingsproces. Wanneer je de therapie wilt declareren bij je zorgverzekering verwerk ik je burgerservicenummer (BSN) en je geboortedatum.

Het doel van de verwerking van je gegevens

Je persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de volgende doelen:

 • Om de dienstverlening te verzorgen zoals wij die zijn overeengekomen.
 • Om contact met je op te kunnen nemen via e-mail of telefonisch om de dienstverlening uitte kunnen voeren.
 • Het afhandelen van de betaling
 • Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief en de promotie van mijn dienstverlening.
 • Om je te informeren over wijzigingen binnen mijn diensten en producten.
 • Verwerking van je gegevens wanneer ik hier wettelijk voor verplicht ben, zoals de belastingaangifte.

Praktijk Manon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaartermijn

Praktijk Manon bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Volgens de wettelijke bewaartermijnen bewaar ik je cliëntdossier 15 jaar en de administratie 7 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Geheimhouding van je gegevens

Om je privacy te waarborgen ga ik vertrouwelijk om met alles wat je vertelt. Ik heb als therapeut een geheimhoudingsplicht en kan alleen met jouw toestemming gegevens over jou verstrekken aan bijvoorbeeld een Arbodienst. Alleen in noodsituaties mag ik de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld wanneer mensen in gevaar zouden komen.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kan je je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking. Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid door bij mij een verzoek in te dienen om jouw gegevens naar jou, een ander of een door jouw genoemde organisatie te sturen. Dit kan je doen via praktijkmanondegroot@gmail.com met een kopie van je identiteitsbewijs (exclusief je pasfoto, MRZ de strook met nummers onderaan je paspoort, paspoortnummer en BSN ter bescherming van je privacy).

Communicatie

Wanneer je een e-mail of een ander bericht naar mij verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Ik vraag alleen naar jouw persoonlijke gegevens als deze relevant zijn.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een bestand dat door een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt, kan de opgeslagen informatie worden teruggestuurd naar deze website. Op Praktijk Manon worden cookies gebruikt voor de technische werking van de website en voor jouw gebruikersgemak. Wanneer je je wilt afmelden voor cookies kan je in je internetbrowser instellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Social Media


Praktijk Manon gebruikt Facebook, LinkedIn en Instagram. De verschillende social mediakanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie, welke ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen.

Doeleinden

We gebruiken of verzamelen geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacy policy.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij hier door jou nadrukkelijk om gevraagd wordt.

Wijzigingen

Praktijk Manon heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Raadpleeg daarom dit Privacybeleid met enige regelmaat zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen rondom je privacy kan je contact met me opnemen:

Manon de Groot
praktijkmanondegroot@gmail.com