Beeldende kindertherapie

Hooggevoelige kinderen

HSP / hoog sensitief persoon / hooggevoeligheid


Waarom beeldende therapie?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden


Werkwijze

Van het planten van het zaadje in een stevige bodem, tot het zelfstandig bloeien van de bloem


Het intake gesprek

Het intake gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Het gesprek is ten alle tijden vrijblijvend.

In het intake gesprek kijken we of er een wederzijdse klik is en bespreken we het kind. Om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen, bespreken we opvallend gedrag, klachten, gezinssituatie etc. en stellen we vervolgens een hulpvraag op wat als rode draad zal dienen voor het traject.

blanc

Het beeldend therapeutisch traject

Het therapeutisch traject bestaat uit drie beeldvormende sessies voorafgaande aan +/- 12 sessies.

De drie beeldvormende sessies dienen ter beeldvorming van het kind, voor mij. In deze sessies zal ik het kind zelf observeren en tast ik af welke techniek het kind ligt of niet, waar ik hem/haar mee kan pakken. Vaak wordt in deze sessies besloten welke richting het traject opgaat.

Na deze beeldvormende sessies stel ik een behandelplan op, welke ten alle tijden mag worden ingekeken, voor de rest van het traject. Een traject bestaat vaak uit +/- 12 sessies van ongeveer 50 minuten, deze zijn het liefst wekelijks gepland. Het kan zijn dat het traject afwijkt van deze hoeveelheid.

Tijdens de sessies bouw ik samen met het kind aan een verhaal of een terugkerend thema. Door herhaling en uitdaging, komen we tot ontwikkeling en innerlijk proces.

Evaluatiegesprekken

Tijdens het therapeutisch traject vindt er minimaal één evaluatiegesprek plaats. Hiermee wil ik u als ouder bij het traject betrekken. Het gemaakte werk wordt getoond en we bespreken de ontwikkelingen en de opvallende zaken. We kijken nogmaals naar de hulpvraag, de opgestelde doelen en het behandelplan en passen ze aan waar nodig.

Een evaluatiegesprek kunt u altijd aanvragen. Ook kunt u altijd vragen om het behandelplan of dossier in te zien.

Blanc

De afronding

In overleg besluiten we wanneer de doelen zijn behaald en wanneer het tijd is om het traject af te sluiten. Met het kind sluit ik het thema of verhaal af en werken we vervolgens aan een afrondende sessie. In deze sessie maken we een afrondend gebaar in de vorm van bijvoorbeeld een collage of het maken van een boek van alle werken.

Er kan op elk moment besloten worden om te stoppen met het traject. Mocht dit plotseling komen voor één van de partijen, dan vraag ik graag een gesprek aan om het hier samen over te hebben.

Opbrengst


Tarieven


Soort

Intakegesprek

Evaluatiegesprek

Therapeutische sessie

Afrondend gesprek, indien gewenst

Tarief

Gratis

40,-

70,-

40,-

De bedragen zijn inclusief materiaalkosten. De sessies zijn vrijgesteld van BTW.

Vergoeding via zorgverzekeraars

Veel verzekeraars vergoeden beeldende therapie via het aanvullend pakket (alternatieve geneeswijzen). Je verzekeringspolis kan hier meer duidelijkheid over geven. Voor meer informatie kun je je polisvoorwaarden raadplegen, contact opnemen met je zorgverzekeraar of een kijkje nemen op de website www.kunstzinnigetherapie.nl

Ik ben op reis, al weet ik niet waarheen,
maar ergens stond geschreven dat ik deze weg moest gaan,
en al aarzel ik soms even, langs die eindeloze baan,
toch weet ik, iemand ging me voor,
en daarom ga ik door.

Ik heb geen geld, geen kaart en geen kompas,
maar ik zie de tekens en die zeggen mij genoeg,
en al geeft er niemand antwoord, op de dingen die ik vroeg,
toch weet ik, aan het eind vind ik gehoor
en daarom, ga ik door.

Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt.
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon,
ik ben een paard dat zonder teugels rijdt,
maar er is iemand die me leidt, en hij zegt: Kom

Ik ben op reis, al weet ik niet waarom,
maar ik luister naar de stilte en die zegt mij om te gaan,
en al verlaat ik al m’n vrienden, moet ik overal vandaan,
toch weet ik, er is geen ander spoor, en daarom ga ik door.

- Elly en Rikkert