Kindercoaching

Vanuit mijn studie Kunstzinnige Therapie in de beeldende richting, heb ik vooral met kinderen gewerkt. Momenteel ben ik weer terug in de antroposofische kindersferen als BSO juffie, ik mis het te erg wanneer ik hier niets mee doe. Kindercoaching is hierdoor iets wat ik altijd zal blijven doen. Het is bijzonder hoe een kind kan opbloeien gedurende een traject!

Is dit herkenbaar voor het kind?

 • Het kind is vooral op de achtergrond te vinden
 • Het kind heeft moeite met het reguleren van emoties
 • Het kind is hoogsensitief en hierdoor zichzelf een beetje kwijt
 • Het kind wordt regelmatig overweldigd door prikkels
 • Het kind is angstig of heeft angstklachten
 • Het kind heeft problemen met slapen
 • Het kind kan niet ontspannen of tot rust komen
 • Het kind heeft moeite met contact leggen met anderen
 • Het kind heeft een lastige thuissituatie
 • Het kind heeft moeite met het verwerken van rouw
 • Het kind heeft moeite met het verwerken van trauma’s of moeilijke gebeurtenissen

Dit is een greep uit vragen waarmee ik het kind zou kunnen helpen!

hreaphgruhgapurhgrpauhguphrgauraieuerihgaupeihgriuearhgreuihgaepguhaeigheaughiaeuheariughaerughruhruhru

Waarom kindercoaching?

Kunst kan helpen bij het uiten van wat er innerlijk in het kind speelt. Waar kinderen op slot kunnen gaan wanneer zij ergens over moeten praten, is kunst een universeel en makkelijk middel om wel te kunnen ‘praten’. De taal van de beelden is voor mij een tweede taal, hierdoor begrijp ik het kind. Kunst is als een spiegel van het innerlijk. Door een proces aan te gaan met de manier van kunst maken, of een thema in de kunst te verleggen, kan er innerlijk ook een proces op gang komen.

In de kindercoaching maak ik gebruik van de antroposofische en lichaamsgerichte blik. Hiermee kijk ik naar het kind met alles wat het te bieden heeft. Ik kijk naar het balans in het kind en waar er disbalans is ontstaan. In het lichaam stimuleer ik het sterke deel van het kind, om vanuit het lichaam zichzelf te laten helen.

te blik. Hiermee kijk ik naar het kind met alles wat het te bieden heeft. Ik kijk naar het balans in het kind en waar er disbalans is ontstaan. In het lichaam stimuleer ik het sterke deel van het kind, om vanuit het lichaam zichzelf te laten helen.

Hoe gaat een traject in zijn werk?

Een traject bestaat vaak uit meerdere fases en meerdere aspecten. Het voornaamste is dat er regelmatig (vaak wekelijks) sessies zullen plaatsvinden van +/- 45 minuten. In deze sessies gaan we kunstzinnig aan de slag, met bijvoorbeeld tekenen, schilderen, boetseren, vilten etc. Dit alles zal aangepast zijn aan de startvraag en de behoeften van het kind op het moment van de sessie.

Een traject bestaat vaak uit 16 sessies.

Kennismakingsgesprek + intake

Ik ontmoet jullie heel graag. In een kennismakingsgesprek leren we elkaar wat beter kennen, we bespreken de verwachtingen en de vraag waarmee jullie naar mij zijn toegekomen en hoe ik daarbij zou kunnen helpen.

Als het klikt dan ontvang ik graag wat praktische informatie, om zo het dossier compleet te maken en ook een completer beeld te verkrijgen. Desondanks blijft mijn eerste indruk en oordeel ‘schoon’ en staat los van deze beeldvorming.

Een kennismakingsgesprek kan worden gepland via mailcontact. Stuur een e-mail naar praktijkmanondegroot@gmail.com

Diagnostische sessies

In diagnostische sessies gaan we kunstzinnig aan de slag met ‘vrije’ opdrachten, deze zullen verschillen per kind, aangezien ik aansluit bij waar het kind momenteel staat. In deze sessies vorm ik een beeld van de kunstzinnige uitingen van het kind. We leren elkaar beter kennen. En in deze sessies wordt de basis gelegd voor het vervolg van het traject. Er zijn meestal drie diagnostische sessies.

Coachings/therapeutische sessies

In deze fase begint het ‘echte werk’. We gaan aan de hand van een thema, verhaal of proces aan de slag. Dit zal verdiepend werken, doordat de sessies een herhalend aspect bevatten. Vaak worden sessies begonnen met een moment van aankomen in de ruimte en in het eigen lichaam, aan de hand van een mindfullness oefening of meditatie. Ook kan het zijn dat er een lichaamsgerichte oefening past in het moment. Daarna beginnen we met het maken van kunst. Achteraf kijken we er samen naar en kan hieruit een gesprek worden gevoerd.

Oudergesprekken

Tijdens het gehele traject houd ik graag contact over de voortgang en/of veranderingen die ik heb opgemerkt. Dit zal ik doen aan de hand van de gemaakte kunst! Hiervoor zal ik uitnodigingen sturen, gedurende het traject.

Afsluitend gesprek

Een traject bestaat vaak uit 16 sessies. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Ten alle tijden zal de voortgang worden geobserveerd. Wanneer het tijd is om af te sluiten, dan is dat vroeg genoeg. Het traject zal worden afgesloten met een passende laatste sessie voor het kind en een afsluitend gesprek met ouders en kind. Hierin zullen we dit gezamenlijk afsluiten en de gehele ontwikkeling bespreken.

te blik. Hiermee kijk ik naar het kind met alles wat het te bieden heeft. Ik kijk naar het balans in het kind en waar er disbalans is ontstaan. In het lichaam stimuleer ik het sterke deel van het kind, om vanuit het lichaam zichzelf te laten helen.

In het kort

Kennismakingsgesprek+/- 30 minuten Vrijblijvend, dus gratis!
Een diagnostische- of coachingsessie los+/- 45 minuten€75
Een evaluatie- of eindgesprek+/- 30 minuten€50